Op 1 maart 2024 vond de netwerkbijeenkomst omgevingsplan plaats met het thema ‘Publiceren en inhoudelijk aanpassen van de bruidsschat: wat, waarom en hoe?’. 

Veel gemeenten moeten nog beginnen met het (technisch) in beheer nemen en inhoudelijk aanpassen van de bruidsschat. Aan de slag met de Omgevingswet en de VNG adviseren gemeenten de bruidsschat in beheer te nemen, omdat daarmee de juiste startsituatie gecreëerd wordt in de lokale plansoftware voor een eerste planwijziging. 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft niet alleen de bruidsschat in beheer genomen, maar werkt nu ook aan een inhoudelijke aanpassing. In de sessie van 1 maart a.s. deelden zij de ervaringen die ze hiermee hebben opgedaan. Daarnaast waren zes softwareleveranciers aanwezig om te laten zien hoe het publiceren en aanpassen in zijn werk gaat in hun pakket. 

Deze sessie is een vervolg op de netwerkbijeenkomst van 15 december 2023 waarin de VNG een toelichting heeft gegeven op het in beheer nemen van de bruidsschat.