Netwerk omgevingsplan

Op 31 mei 2024 vond de netwerkbijeenkomst ‘Toepasbare regels bij het voorbereidingsbesluit’ plaats. Deze sessie is een vervolg op de bijeenkomst van 17 mei waar de juridische en technische kant van het voorbereidingsbesluit centraal stond.

Na het terugkijken van deze sessie heeft u inzicht in: 

  • wanneer het gewenst is toepasbare regels op te stellen bij voorbeschermingsregels en wie deze in verschillende gevallen opstelt  
  • welke effecten de keuzes aan de juridische kant hebben op de toepasbare regelkant bij het opstellen van het voorbereidingsbesluit

Opname, bestanden en links

Bestanden: 

U kunt de presentatie hier terugkijken: