Op vrijdag 30 juni 2023 vond de Netwerkbijeenkomst omgevingsplan | Parallel wijzigen en besluiten plaats.

Onder de Omgevingswet gaan we werken met één omgevingsplan dat telkens gewijzigd wordt door besluiten van het college van B&W en/of de gemeenteraad. Dit brengt een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee voor processen en werkwijzen. Eén daarvan is de wijze waarop we moeten omgaan met het gelijktijdig voorbereiden van meerdere wijzigingen op het plan. Een andere is het nemen van meerdere besluiten in éénzelfde (raads-)vergadering. We duiden dit aan met ‘parallel wijzigen en besluiten’ (soms ook wel ‘samenloop’ genoemd). Lees hier meer over parallel wijzigen van het omgevingsplan.

Samen met gemeentelijke planjuristen, KOOP, Geonovum en de leveranciers van plansoftware hebben we ons de afgelopen periode gebogen over dit onderwerp. Wat is de gewenste werkwijze en wat vraagt dit van de plansoftware en  van de organisatie?

In de bijeenkomst van 30 juni lichtte Wimfred Grashoff (business liaison manager DSO bij de VNG) toe wat de beelden hierover zijn en waar we nu staan. De gemeenten Deventer en Lansingerland hebben toegelicht hoe zij de werkwijzen voor zich zien.

Opname, bestanden en links

Presentaties:

U kunt de sessie hier terugkijken: