Samen met 5 gemeenten heeft de VNG het TAM-IMRO omgevingsplan beproefd. Op 8 september 2022 vond een netwerkbijeenkomst plaats waarin de VNG en de gemeenten Leiden en Eindhoven de bevindingen en ervaringen uit de proef deelden. De vraag stond centraal hoe gemeenten kunnen werken met de TAM en wat het gebruik van de TAM betekent voor dienstverlening en bedrijfsvoering. 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is TAM-IMRO?
  • TAM-IMRO omgevingsplan
  • Wanneer gebruik je TAM-IMRO?
  • Hoe stel je een TAM-IMRO omgevingsplan op?
  • Bijsluiter
  • Ervaringen gemeenten Leiden en Eindhoven

Opname, bestanden en links