Op 26 april 2024 vond een netwerkbijeenkomst plaats met 2 thema’s: Omgevingsvisie en Publiceren in STOP/TPOD: de techniek.

Omgevingsvisie

Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. In het 1e deel van deze sessie ging Daniël van Dijk (Business Liaison Manager bij VNG) in op het instrument omgevingsvisie en de ondersteuning die nu wordt geboden. Ook werd verkend welke ondersteuningsbehoefte gemeenten hebben op dit gebied. 

Publiceren in STOP/TPOD: de techniek

Een belangrijk onderdeel van het proces van het wijzigen van het omgevingsplan is het publiceren van de wijzigingen op Officiëlebekendmakingen en het Omgevingsloket. Om omgevingsdocumenten te publiceren, zijn de Standaard voor officiële publicaties (STOP) en Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) ontwikkeld. In het 2e deel van deze sessie nam Imke Hornix (planexpert en regelanalist bij Aan de slag met de Omgevingswet) ons mee in alle technische stappen die je in de software moet doen om een wijziging omgevingsplan (of het publiceren van een visie) te publiceren.

Opname, bestanden en links

Presentatie: Netwerksessie omgevingsplan: omgevingsvisie en publiceren met STOP/TPOD

U kunt de sessie hier terugkijken: