Op vrijdag 22 september 2023 vond de Netwerkbijeenkomst Omgevingsplan | 'Keuzehulp instrumentarium wijzigen omgevingsplan' plaats. 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten in staat zijn om hun omgevingsplan te wijzigen of ervan af te wijken. U kunt de keuzehulp gebruiken bij het maken van de afweging tussen een planwijziging met STOP/TPOD, een planwijziging met TAM-IMRO of een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). 

In de bijeenkomst van 22 september gaven medewerkers van de gemeenten Altena, Ede, Dijk en Waard en Oss antwoord op de volgende vragen: 

  • Welke keuze hebben jullie gemaakt ten aanzien van werken met STOP-TPOD, TAM-IMRO, BOPA?
  • Wat waren voor jullie daarvoor belangrijke criteria?
  • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor jullie keuze?

Wimfred Grashoff (VNG) gaf een toelichting op het kunnen werken met STOP-TPOD. 

Opname, bestanden en links