Onder de Omgevingswet moeten gemeenten in staat zijn om hun omgevingsplan te wijzigen of ervan af te wijken. U kunt deze keuzehulp gebruiken bij het maken van de afweging tussen de inzet van een planwijziging met de STOP/TPOD standaard, een planwijziging met TAM-IMRO of een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Onder de figuur vindt u een toelichting bij het gebruik van de keuzehulp.

Download de figuur (pdf, 100 kB)