Gemeenten moeten bepalen of zij voldoende klaar zijn om hun omgevingsplan te wijzigen met STOP/TPOD. U kunt dit checken aan de hand van de volgende 4 punten: uw plansoftware ondersteunt de benodigde functionaliteiten, u heeft voldoende geoefend, u heeft de (voorlopige) structuur van uw omgevingsplan bepaald en u heeft de bruidsschat in beheer genomen.

Op deze pagina lichten we de 4 punten toe. Hiermee kunt u zelf inventariseren of u klaar bent voor het gebruik van STOP. Daarbij merken we op dat de keuze voor STOP afhankelijk is van de lokale situatie en behoeften. En daarmee niet zwart-wit. Ook is het mogelijk om parallel de basis van het nieuwe omgevingsplan op te bouwen in STOP-TPOD, en urgente gebiedsontwikkeling te faciliteren met het gebruik van TAM-IMRO.

Deze webpagina hoort bij de Keuzehulp instrumentarium wijzigen omgevingsplan. De keuzehulp helpt met het maken van de keuze tussen een omgevingsplanwijziging met STOP, een planwijziging met TAM-IMRO of een BOPA.