TAM voorbereidingsbesluit is een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) voor gemeenten die in de beginperiode van de Omgevingswet nog niet in staat zijn om een voorbereidingsbesluit in STOP/TP op te stellen of te wijzigen. Kort gezegd houdt TAM voorbereidingsbesluit in dat de huidige IMRO-standaard voor het nemen van een voorbereidingsbesluit tijdelijk kan worden gebruikt onder de Omgevingswet. In deze bijsluiter vindt u handvatten voor het gebruik van een TAM voorbereidingsbesluit door gemeenten. 

Voor de technische werkinstructies kunt u gebruikmaken van de werkafspraak TAM voorbereidingsbesluit van Geonovum. In aanvulling daarop vindt u op deze pagina enkele instructies en suggesties die meer technisch en functioneel van aard zijn. 

Let op: TAM voorbereidingsbesluit is een zelfstandige TAM, die verschilt van en niet verward moet worden met TAM omgevingsplan. Voor deze laatste zie de Bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan