Het TAM-IMRO omgevingsplan is een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) voor gemeenten die in de beginperiode van de Omgevingswet om enige reden nog niet in staat zijn om een omgevingsplan in STOP/TPOD op te stellen of te wijzigen. De TAM is primair bedoeld om urgente gebiedsontwikkeling te kunnen blijven faciliteren. Kort gezegd houdt TAM-IMRO omgevingsplan in dat de oude IMRO-standaard voor planvorming tijdelijk kan worden gebruikt onder de Omgevingswet (nieuw juridisch kader, oude techniek). In deze bijsluiter vindt u handvatten voor het gebruik van TAM-IMRO door gemeenten. 

In deze bijsluiter vindt u:

Bekijk de basiskennissessie

Wilt u snel basiskennis opdoen over TAM-IMRO? Bekijk dan de opname van de basiskennissessie van 23 november 2023. In 35 minuten behandelen we de belangrijkste onderwerpen uit deze bijsluiter.