Het TAM-IMRO omgevingsplan is, zoals het woord al zegt, een tijdelijke alternatieve maatregel. Het is onvermijdelijk dat het gebruik van TAM-IMRO een aantal consequenties heeft die afwijken van het beoogde spoor voor het omgevingsplan, namelijk het vastleggen en onderhouden van het omgevingsplan conform STOP. We zetten ze hier op een rij, waarbij we telkens duiden wat de consequentie is en welke nuanceringen relevant zijn. Ook vindt u enkele tips om het effect te beperken. 

De impact van TAM-IMRO op de dienstverlening en de bedrijfsvoering kan meewegen in uw keuze om deze TAM wel of niet in te zetten als onderdeel van uw transitiestrategie (zie ook de Keuzehulp instrumentarium wijzigen omgevingsplan). Kiest u voor het gebruik van TAM-IMRO, verwerk deze keuze dan ook zorgvuldig in uw transitieplan. Besteed daarbij ook aandacht aan de maatregelen die u wilt nemen om het effect op dienstverlening en bedrijfsvoering te beperken.