Een bestemmingsplan kende een standaard structuur waaraan voldaan moest worden: de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012). Aan de hand van een transponeertabel laten we zien hoe de regels van een bestemmingsplan dat is opgebouwd conform de SVBP2012 omgezet kunnen worden naar een TAM-IMRO omgevingsplan. Daarmee maakt deze tabel inzichtelijk waar de diverse regels die nu gebruikt worden in een bestemmingsplan kunnen landen in een TAM-IMRO omgevingsplan.

Bekijk de transponeertabel regels voor het TAM-IMRO omgevingsplan

De instructies in de transponeertabel zijn vooral functioneel van aard. Zo geven we een aantal keer aan: ‘naam wijzigen in’. Het is niet in alle gevallen mogelijk om de naam van het object in technische zin te wijzigen in de plansoftware. Dat is ook niet noodzakelijk. Wat bij die instructies wordt bedoeld is dat de titel van het betreffende planobject wordt gewijzigd. Het betreft dus een functionele wijziging voor de opsteller en lezer van het document. Niet een technische aanpassing die wordt doorgevoerd in de plansoftware.

De instructies in deze transponeertabel zijn in de meeste gevallen niet wettelijk verplicht. Waar dat wel het geval is, geven we dat in de toelichting aan.

SVBP2012 gedeeltelijk van toepassing

Bij het gebruik van de transponeertabel is het goed om u te realiseren dat het niet nodig is dat een TAM-IMRO omgevingsplan aan alle onderdelen van de SVBP2012 voldoet. De onderdelen van de SVBP2012 die betrekking hebben op de structuur en opbouw van de regels zijn niet van toepassing op een TAM-IMRO omgevingsplan. Wel moet de naamgeving van de planobjecten aan de SVBP2012 voldoen. Zo kan de technische naam van het object enkelbestemming Groen niet worden vervangen door de functie Groengebied. Zo’n object moet worden omgezet naar ‘Groen – Functie groengebied’ (conform SVBP2012). Anders komt het plan niet door de validator van Ruimtelijkeplannen.nl.