Een TAM-IMRO omgevingsplan kan meer op een bestemmingsplan lijken of juist meer op het integraal omgevingsplan. Gemeenten kunnen zelf hun keuze maken, afhankelijk van de gemeentelijke situatie en voorkeur. Uiteraard binnen de juridische kaders van de Omgevingswet.

Vele varianten

In eerdere versies van deze bijsluiter hebben we expliciet 3 varianten van het TAM-IMRO omgevingsplan onderscheiden: de basisvariant (lijkt sterk op het bestemmingsplan), de Chw-variant en de integrale variant (heeft al veel kenmerken van het integrale omgevingsplan). In deze versie van de bijsluiter laten we deze driedeling los, omdat ze in de praktijk niet zo betekenisvol blijkt. In feite zijn er zeer veel varianten mogelijk tussen de uitersten van ‘sterk lijkend op het bestemmingsplan’ en ‘sterk lijkend op het integraal omgevingsplan’. 

Welke keuze moet ik maken?

Gemeenten kunnen zelf een keuze maken of ze hun TAM-IMRO plannen meer op bestemmingsplannen willen laten lijken of meer op het integrale omgevingsplan. U kunt hier een algemene lijn in kiezen of per geval een individuele keuze maken. We raden aan om deze keuzes weloverwogen te maken, als onderdeel van uw transitiestrategie. Denk hierbij ook aan de gevolgen voor de bedrijfsvoering

Gemeenten die al ervaring hebben met Chw-plannen en/of al een structuur voor hun omgevingsplan hebben bepaald, kunnen zeker overwegen om met hun TAM-IMRO omgevingsplan(nen) richting het integrale omgevingsplan te bewegen. Geen Chw-ervaring en/of nog geen structuur voor uw omgevingsplan? Faciliteren van een afgebakende gebiedsontwikkeling kort na inwerkingtreding? Dan kan het een goede keuze zijn om dicht bij de huidige systematiek van een ‘postzegelbestemmingsplan’ te blijven. Met enkele aanpassingen (zie de 3 kernvereisten) kan een bestemmingsplan in opbouw en structuur relatief eenvoudig en snel ‘omgekat' worden naar een TAM-IMRO plan.

Rechtsgevolgen bij omzetten

Vóór 2032 moet u uw TAM-IMRO omgevingsplan(nen) omzetten naar het integrale omgevingsplan in STOP. Hier zit een gelijkenis met het verwerken van BOPA's in het omgevingsplan. Voor het omzetten moet u een wijzigingsbesluit in STOP nemen. Dit roept de vraag op of het plan dan opnieuw appellabel wordt en wat de rechtsgevolgen kunnen zijn. In zijn algemeenheid geldt: hoe beter een TAM-IMRO omgevingsplan in vorm en inhoud aansluit op het integrale omgevingsplan in STOP, hoe eenvoudiger het waarschijnlijk zal zijn om het plan beleidsneutraal en zonder rechtsgevolgen om te zetten.

Het ministerie van BZK heeft de intentie uitgesproken om in de wet- en regelgeving vast te leggen dat regels in het STOP omgevingsplan die inhoudelijk gelijk zijn aan het TAM-IMRO plan niet opnieuw appellabel worden bij het overbrengen (vergelijkbaar met de BOPA). De wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit mogelijk is worden momenteel uitgewerkt.