Een TAM-IMRO omgevingsplan (of beter: een wijziging van het omgevingsplan) is in juridische zin een integraal onderdeel van het omgevingsplan, maar technisch een los bestand. In het Omgevingsloket komt dat tot uiting doordat een TAM-IMRO omgevingsplan op dezelfde manier wordt getoond als een bestemmingsplan. In deze werkinstructie vindt u 3 juridische kernvereisten voor het opstellen van een TAM-IMRO omgevingsplan, inclusief tekstvoorbeelden. 

In de infographic ziet u hoe het TAM-IMRO omgevingsplan zich verhoudt tot het integrale omgevingsplan in STOP. Technisch zijn het losstaande documenten, juridisch vormt het één geheel. 

Download de figuur (pdf, 94 kB)

Vertrekpunten

TAM-IMRO omgevingsplannen kunnen lijken op bestemmingsplannen. Een valkuil is dat u vergeet dat ze moeten voldoen aan het nieuwe recht. Daarom is het goed om bij de start even stil te staan bij enkele algemene vertrekpunten voor het omgevingsplan:

  • Laat het begrip ‘bestemming’ los.
  • Richt het plan op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
  • Voldoe aan de instructieregels van het rijk en de provincie.
  • Houd rekening met de bruidsschat.
  • Voorkom dat regels in het omgevingsplan in strijd met elkaar zijn.
  • Houd rekening met de (on)mogelijkheden van thematisch wijzigen.

Lees meer over de vertrekpunten

Kernvereiste 1: Maak het TAM-IMRO omgevingsplan als onderdeel van het omgevingsplan

U moet tot uiting laten komen dat een TAM-IMRO omgevingsplan juridisch één geheel vormt met het omgevingsplan. Dit kan door het TAM-IMRO omgevingsplan als een nieuw hoofdstuk in te voegen in het omgevingsplan. U kunt dit kenbaar maken in de naamgeving van het TAM-IMRO omgevingsplan en regelen door het opnemen van een preambule in uw TAM-IMRO omgevingsplan.

Lees de verdiepende informatie over kernvereiste 1

Kernvereiste 2: Bepaal het toepassingsbereik van het TAM-IMRO omgevingsplan

Als u in een TAM-IMRO omgevingsplan voor een bepaalde locatie nieuwe regels vaststelt, zorgt dit er niet automatisch voor dat de oude regels op die locatie vervallen. Daarom moet u een toepassingsbereikbepaling opnemen waarmee u regelt dat de nieuwe regels voorrang hebben als ze in strijd zijn met de oude regels. 

Lees de verdiepende informatie over kernvereiste 2

Kernvereiste 3: Neem de juiste bepalingen op in het TAM-IMRO omgevingsplan

De wijze van reguleren van een bestemmingsplan verschilt van die van een omgevingsplan. In het bijzonder speelt dit bij het regelen van strijdig gebruik, bij de juridische status van het plangebied en bij het opnemen van aanvraagvereisten voor vergunningen. Voor ieder van deze onderwerpen moet u een bepaling opnemen of een formulering hanteren die tot de gewenste rechtsgevolgen leidt. 

Lees de verdiepende informatie bij kernvereiste 3