Hier vindt u een 10-stappenplan voor het technisch opstellen van een TAM-omgevingsplan in de software. 

Voorbereiding

Uw TAM-omgevingsplan moet technisch voldoen aan de RO Standaarden 2012 (IMRO) om geaccepteerd te worden door de validator van Ruimtelijkeplannen.nl. Hoe u dat realiseert, staat in de Werkafspraak TAM omgevingsplan en de Technische handreiking TAM omgevingsplan van Geonovum. De werkafspraak beschrijft hoe het omgevingsplan technisch gemodelleerd kan worden met behulp van het instrument bestemmingsplan. De technische handreiking vult de werkafspraak aan door te laten zien hoe dat bereikt kan worden, zonder dwingend voor te schrijven hoe dat moet. De handreiking laat bijvoorbeeld zien welke objecten u kunt gebruiken voor functies en activiteiten. 

De belangrijkste aanwijzingen uit de werkafspraak en de technische handreiking staan in het stappenplan hieronder. Voor meer verdieping en suggesties is het handig om bij het doorlopen van het stappenplan de werkafspraak en de handreiking erbij te houden.

Stap 1. Software

Gebruik IMRO-software voor het opstellen van een TAM-omgevingsplan.

Stap 2. Plan aanmaken

Maak een nieuw plan aan en vul de gegevens in.

  • Kies het plantype ‘bestemmingsplan’.
  • Als plannaam moet in ieder geval ‘TAM-omgevingsplan’ gebruikt worden, zie werkafspraken Geonovum. Let op: Schrijf in de naam van het TAM-omgevingsplan het woord ‘omgevingsplan’ met een kleine letter. De validator accepteert hier geen hoofdletter.
  • Na ‘TAM-omgevingsplan’ kan desgewenst de plannaam aangevuld worden. Om duidelijk te maken dat het om een onderdeel gaat van het omgevingsplan adviseren wij om in ieder geval Hoofdstuk 22a (b, c, d) te gebruiken, zie kernvereiste 1 van de juridische werkinstructie.
 

Voorbeeld nieuw plan registreren in Dezta
 

Stap 3. Objecten

Voeg de objecten ‘Regels’ en ‘Toelichting’ toe. Noem de 'Toelichting' vervolgens 'Motivering'.

Stap 4. Preambule

Na het object ‘Regels’ voegt u de preambule toe, zie kernvereiste 1.

Stap 5. Hoofdstukken

Vervolgens voegt u de benodigde hoofdstukken voor de regels toe. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de hoofdstukindeling van een bestemmingsplan of zie voor inspiratie het (pilot) TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22a Aart van der Leeuwkade 14 (Leidschendam-Voorburg).

Stap 6. Functies

Neem de functies (bestemmingen) op die benodigd zijn voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling.

Stap 7. Regels en verbeelding

Stel de regels op, maak gebruik van de kernvereisten 1 tot en met 3 en de transponeertabel voor het omzetten van de regels. Bekijk voor de toepassing van de kernvereisten en de transponeertabel het (pilot) TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22a Aart van der Leeuwkade 14 (Leidschendam-Voorburg).

Stel de verbeelding (plankaart) op. U kunt dit technisch op dezelfde manier doen als bij een bestemmingsplan. 

Stap 8. Motivering

Stel de motivering op. Voor een voorbeeld opbouw van de motivering zie het (pilot) TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22a Aart van der Leeuwkade 14 (Leidschendam-Voorburg).

Stap 9. Kennisgeving

Als het TAM-omgevingsplan is vrijgegeven voor ter inzagelegging, moet u daarvan een kennisgeving doen.

Stap 10. Beschikbaar stellen

Het TAM-omgevingsplan moet beschikbaar worden gesteld op Ruimtelijkeplannen.nl met de software zoals u deze ook gebruikte voor een bestemmingsplan. De overbruggingsfunctie zorgt ervoor dat het ook zichtbaar is bij Regels op de kaart in het Omgevingsloket.


Let op: Wilt u testen met een TAM-omgevingsplan? Gebruik hiervoor pilot.ruimtelijkeplannen.nl. Voer geen test uit op www.ruimtelijkeplannen.nl.