Het stappenplan wijzigen omgevingsplan helpt gemeenten bij het doorlopen van het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan. Het stappenplan gaat uit van het wijzigen van het omgevingsplan met STOP/TPOD. Als er bij een stap bijzonderheden zijn bij het gebruik van TAM-IMRO, vindt u dat onder een aparte kop.

Ga naar het stappenplan wijzigen omgevingsplan

Beginnen met TAM-IMRO is eindigen met TAM-IMRO

Een belangrijke afspraak is dat u een planwijziging die start met TAM-IMRO ook moet afronden met TAM-IMRO. U mag dus bijvoorbeeld niet een ontwerp publiceren met TAM-IMRO en de definitieve wijziging met STOP/TPOD. Zie ook stap 1 van het stappenplan.

Publiceren wijzigingsbesluiten

Gemeenten moeten hun wijzigingsbesluiten en andere omgevingsplandocumenten publiceren op diverse platformen. Publiceren kan inhouden: beschikbaar stellen, mededelen, bekendmaken, kennisgeven of ter inzage leggen. In het stappenplan wijzigen omgevingsplan komt u de publicatiemomenten vanzelf tegen. Daarnaast is er een webpagina met een overzicht welke documenten u waar moet publiceren, inclusief bijzonderheden bij gebruik van TAM-IMRO. 

Ga naar de pagina Publiceren van wijzigingsbesluiten en andere omgevingsplandocumenten