Gemeenten moeten hun wijzigingsbesluiten en andere omgevingsplandocumenten publiceren op diverse platformen. Op deze pagina leest u welke documenten u waar moet publiceren. Publiceren kan inhouden: beschikbaar stellen, mededelen, bekendmaken, kennisgeven of ter inzage leggen.

Let op: op basis van voortschrijdend inzicht passen we deze pagina binnenkort aan.

In de infographic ziet u de relatie tussen alle documenten, publicatievormen en platformen. Onder de infographic lichten we dit toe. 

Alle publicatiemomenten vindt u ook terug in het Stappenplan wijzigen omgevingsplan.


Download de figuur (pdf, 165 kB)