Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie, en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden. In veel gevallen moet vanaf de inwerkingtreding binnen 8 weken een aangevraagde Omgevingsvergunning afgegeven kunnen worden. Dit op basis van een integrale afweging, al dan niet in overleg met de bestuurlijke partners.

Organiseer zelfstandig een Werkplaats DSO-keten

werkplaats DSO

Het opzetten en uitvoeren van een Werkplaats DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)-keten helpt u met het organiseren, testen en doorlopen van de volledige gemeentelijke DSO-keten. Die loopt van het maken en publiceren van een omgevingsplan in het Omgevingsloket tot het ontvangen van een vergunningaanvraag. Hiermee legt u de basis voor alle verdere stappen die nodig zijn om de Omgevingswet te implementeren in uw organisatie: van het inrichten van de VTH-processen tot het maken van juridische en toepasbare regels. Lees hier de bevindingen van gemeenten die al een VNG Werkplaats DSO-keten hebben gedaan.

Opstellen en publiceren omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Deze regels worden, met annotaties en toepasbare regels (vragenbomen), gepubliceerd in het Omgevingsloket, waar ze zichtbaar zijn voor initiatiefnemers en belanghebbenden. Hier vindt u meer informatie over de samenhang tussen het opstellen van de regels voor in het omgevingsplan, het annoteren van die regels en het opstellen van toepasbare regels.

Publicaties & Brieven