Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie, en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden. In veel gevallen moet vanaf de inwerkingtreding binnen 8 weken een aangevraagde Omgevingsvergunning afgegeven kunnen worden. Dit op basis van een integrale afweging, al dan niet in overleg met de bestuurlijke partners.

Zelf de DSO-keten testen

Veel gemeenten beproeven hun DSO-keten; zelfstandig of samen met de VNG tijdens het Indringend Keten Testen (IKT). 
Wilt u ook aan de slag met het testen van het DSO? We helpen u graag op weg via 

  • 10 Tips bij het testen van de DSO-keten
  • Zelf testen met 4 IKT-Business scenario’s (Plan-, Toepasbare Regel-, VTH- en DSO-keten)
  • Deelnemen aan IKT testen

Lees meer over zelf testen van de DSO-keten

Status van ontwikkeling functionaliteiten DSO

Als overheid sluit u aan op onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om volgens de Omgevingswet te kunnen werken. Het DSO bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket. In ons statusoverzicht functionaliteiten DSO geven we frequent de actuele status op verschillende onderwerpen.

Bekijk het statusoverzicht
 

Publicaties & Brieven