Als we kijken vanuit de meer technische kant, hebben veel gemeenten afgelopen jaren hun DSO-keten beproefd; zelfstandig of samen met de VNG in een werkplaats of tijdens het Indringend Keten Testen (IKT). Wilt u ook aan de slag met het testen van het DSO? Dan helpen we u graag op weg.

Een goed werkende DSO-keten is geen vanzelfsprekendheid.
Lopende en afgeronde testen binnen gemeenten (via o.a. Indringend Keten Testen) leverden bevindingen op die op hun beurt zorgden voor aanpassingen in de software, het maken van werkafspraken en het inrichten van processen.
In alle gevallen bleek dat de gemeente het werk van het inrichten van de DSO-keten pas echt ging zien op het moment dat ze intensief aan het testen waren.


Aan de slag met het testen van het DSO

Let op:

  • Om gericht aan de slag te gaan met het testen van het DSO moet u aangesloten zijn op de pre-productie omgeving.  
  • Het is het goed om eerst enkele essentiële keuzes te maken voor zowel de Omgevingswet als de Wkb (wet Kwaliteitsborging voor het bouwen). Denk hierbij aan: gaat de gemeente per 1 januari al gebruik maken van de nieuwe standaard voor het omgevingsplan STOP-TPOD of kiest de gemeente voor een tijdelijke maatregel.   


Keten-testen

Voor sommige gemeenten lag de focus in keten-testen juist op het plan-gedeelte van de keten (DSO-keten stappen 1 tot en met 4) waarbij bijvoorbeeld werd nagedacht over de structuur van het omgevingsplan. Andere gemeenten gingen aan de slag met het omgevingsloket en de vergunningenketen (DSO-keten stappen 8 tot 10) en weer andere gemeenten richten zich op de samenwerking met ketenpartners.  
Wat al deze gemeenten gemeen hebben, is dat ze erachter kwamen dat een goed werkende DSO-keten geen vanzelfsprekendheid, en dat je vanuit de DSO test al snel andere onderwerpen raakt (zoals bijvoorbeeld plan of toepasbare regels).

De VNG en interbestuurlijke partners bieden een veelvoud aan hulpmiddelen, tools, sessies en informatie om tot een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen. Waar je als gemeente staat, bepaalt welke tools of stappen je nu wilt en kunt inzetten. Daarom enkele suggesties op een rij voor meer inzichten en testen:


Klaar voor de start?

  • De VNG heeft de Tool Klaar voor de start Omgevingswet gecreëerd: met deze tool maakt u inzichtelijk wat u als gemeente nog te doen hebt tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Via 9 thema's met elk circa 10 stellingen krijgt u uw voortgang en eventuele acties in beeld. Uw gegevens worden niet opgeslagen. De VNG heeft op geen enkele manier inzicht in de ingevoerde gegevens en de uitkomsten van het invullen van de tool. U hoeft niet in te loggen, u exporteert uw resultaten als pdf die u op een later moment weer kunt importeren. Het is natuurlijk altijd mogelijk om de pdf met de resultaten te delen met uw RIO of de VNG als u vragen heeft. 


Overige mogelijkheden voor testen en inregelen

  • Indringend Keten Testen
  • Testen met IKT business scenario's
  • Het maken van Toepasbare Regels: Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke vragenbomen voor initiatiefnemers. Toepasbare regels worden in het Omgevingsloket gebruikt in de drie onderdelen Vergunningcheck, Aanvragen en Maatregelen op maat. Ieder bestuursorgaan maakt zelf toepasbare regels voor de eigen juridische regels. Voor het onderdeel Aanvragen is dat verplicht. Voor de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat is dat niet verplicht, maar is bestuurlijk afgesproken dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in ieder geval het huidige dienstverleningsniveau behouden blijft.
  • Keuzehulp omgevingsplan

    Gemeenten zijn o.a. bezig met het maken van de structuur van het plan, ontvangen van de bruidsschat, nadenken over eerste wijzigingsbesluit en ontwikkelen van transitieplannen (hoe kom ik in de transitie periode van het plan van rechtswege naar een integraal omgevingsplan). 


Naast testen en inregelen ook aandacht voor: kennis opdoen, organiseren en opleiden

Bij vragen, neem contact op met omgevingswet@vng.nl