Het is essentieel dat vóór de inwerkingtredingsdatum het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) stabiel functioneert. Daarom hebben de koepelorganisaties, waaronder de VNG, in samenspraak met de Tactische Beheer Organisatie (TBO) het project Indringend Keten Testen (IKT) opgezet. Het doel van het project is om te komen tot een stabiel stelsel dat klaar is voor grootschalig oefenen in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij zien dat het indringend testen van de DSO-keten essentieel is om te komen tot een goed werkende keten. VNG begeleidt twintig gemeenten intensief bij het indringend testen.
 

 

Wilt u ook stappen zetten met het DSO? Geef uw gemeente op en test het DSO samen met de VNG!

Voor fase 4 en latere testfases zoeken we nog gemeenten die met VNG het DSO willen beproeven. We zoeken hiervoor gemeenten die de lokale software (plan, toepasbare regels en VTH) al hebben ingericht, die een ervaring hebben met het DSO en waarbij de inhoudelijk specialisten (planjuristen, toepasbareregel specialist, vergunningverlener en functioneel beheerders) beschikbaar zijn om testen uit te voeren. Wilt u meer weten over deelname aan IKT? Neem dan contact op met Nils Couwenbergh via omgevingswet@vng.nl.

Werkende DSO-keten