Indringend Keten Testen (IKT) vormt een van de belangrijkste voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het in gebruik nemen van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

VNG biedt gemeenten en omgevingsdiensten vanaf nu de mogelijkheid om zelf het DSO te testen, met of zonder ondersteuning van de VNG. Deze testen vormen een essentiële stap in de voorbereiding op het DSO.  

Wat is IKT testen? 

Met IKT testen we zowel de nieuwe landelijke voorzieningen (LVBB en DSO-LV) als de gemeentelijke (plan-, TR- en VTH-) software en de samenhang tussen deze. We testen dus de hele DSO-keten, die loopt vanuit de gemeente of een stedenbouwkundigbureau, naar de landelijke voorzieningen en weer terug naar de gemeente en eventueel een omgevingsdienst of een ander bevoegd gezag (waterschap, provincie, Rijk). Van het wijzigen van juridische regels tot het behandelen van een vergunningaanvraag.  

Pas als je gaat testen, ga je het zien 

Al ruim een jaar voeren zo’n 30 gemeenten en de VNG de IKT-testen uit. Met vele bevindingen en verbeteringen van het DSO als gevolg. Gemeenten die IKT-testen uitvoerden, geven aan met de testen vraagstukken te hebben opgespoord die ze anders pas op 1 januari zouden hebben ontdekt. Deze vraagstukken zitten zowel in de dienstverlening via het nieuwe omgevingsloket als in het opstellen van het omgevingsplan. We merken dat als gemeenten echt aan de slag gaan met het testen, ze deze vraagstukken pas gaan zien en vervolgens kunnen oplossen.
Meer weten? Op 12 september zullen drie gemeenten hun ervaringen met IKT testen delen.  

Eindpresentatie IKT-fase 5 bijwonen?

IKT bevindt zich inmiddels in testfase 6. Op 12 september a.s. wordt de (online) eindpresentatie IKT-fase 5 gegeven. U bent van harte welkom aan te sluiten. Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u hier. 

Ook IKT testen? 

Voor gemeenten die de DSO-keten willen testen, bieden we de volgende opties: 

  • Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen dit najaar samen met het VNG-testteam testen uitvoeren.  Neem voor meer informatie contact op met Nils Couwenbergh via omgevingswet@vng.nl.
  • Gemeenten en omgevingsdiensten die zélf de keten willen testen, kunnen gebruik maken van de door IKT ontwikkelde businessscenario’s. We bieden 4 typen businessscenario’s: planketen, toepasbare regelketen, vergunningenketen en de gehele DSO-keten. Doe er uw voordeel mee en download ze hier

Tips bij testen 

Op basis van ervaringen uit werkplaatsen en IKT-testen hebben we de 10 waardevolle tips verzameld om bij het zelf testen van de DSO-keten een vliegende start te maken.  

Focus IKT tot einde jaar

IKT test door. Richting einde jaar verwacht IKT in ieder geval deze functionaliteiten te gaan testen, opgesomd per DSO-deelketen. 

Meer informatie 

  • Zijn er nog functionaliteiten of onderdelen die we ook zouden moeten testen? We horen het graag! Neem contact op met Nils Couwenbergh, coördinator IKT VNG via omgevingswet@vng.nl.
  • Deelnemen aan IKT? Neem contact op met Nils Couwenbergh, coördinator IKT VNG via omgevingswet@vng.nl
  • Benieuwd naar de status van functionaliteiten DSO? Bekijk de frequente VNG-updates hier.
  • Is uw VTH-software, in combinatie met het DSO-LV, klaar voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Met de VTH Inregeltest checkt u het. Een testrobot schiet vergunningaanvragen voor u in bij het Omgevingsloket. Zo kunt u snel en gestructureerd een groot aantal casussen testen. Lees hier meer over de VTH-Inregeltest.