Voor het testen kunnen gemeenten en omgevingsdiensten gebruik maken van de door IKT ontwikkelde business scenario’s.

Voor het testen wordt de functionele set inwerkingtreding Omgevingswet gebruikt als leidraad. In dit document zijn alle functionele eisen voor inwerkingtreding van lokale software gedefinieerd. Deze eisen zijn vertaald naar werkbare business scenario’s die door een bevoegd gezag uitgevoerd kunnen worden. Bij de opzet van de business scenario's is rekening gehouden met de verschillende softwareleveranciers. De scenario's zijn om die reden generiek opgesteld en kunnen onafhankelijk van de leverancier worden uitgevoerd.  

Met deze scenario’s testen gemeenten en omgevingsdiensten hun gehele DSO-keten: de plan-, toepasbare regels- en VTH-software in relatie tot de landelijke voorzieningen. Met de testen worden knelpunten geïdentificeerd. Daarbij helpen de testen ook om aandachtspunten ten aanzien van de implementatie en de in te richten werkprocessen boven water te krijgen. 

Tip

Bepaal eerst met elkaar welke scenario’s interessant zijn om te gaan testen op basis van de specifieke behoeften en focus van jouw organisatie. Voer de testsituaties in het scenario’s stapsgewijs uit en maak gebruik van de controlevragen en extra uitleg. 

Typen business scenario’s 

We bieden vier typen business scenario’s: 

Elk business scenario bestaat uit deze onderdelen

  • Overzicht (tabblad): dit beschrijft de verschillende testscenario’s die het document bevat met een uitleg van de context en situatie van het testscenario. 
  • Testscenario X (tabblad):
    - Testsituatie (kolom): dit beschrijft de stappen die uitgevoerd moeten worden binnen het scenario.
    - Controlevragen (kolom): dit zijn vragen die helpen bij het valideren en controleren van de uitgevoerde handelingen en resultaten.  
    - Extra uitleg (kolom): bij sommige stappen is extra uitleg opgenomen om een toelichting te geven op de stap in het scenario. 

 

Vragen of opmerkingen? 

De business scenario’s worden iteratief bijgewerkt. In stappen worden nieuwe scenario’s toegevoegd en bestaande bijgewerkt.  
Heeft u vragen, opmerkingen of verbeterpunten m.b.t. tot de business scenario’s? We houden ons aanbevolen! U kunt deze met ons delen via omgevingswet@vng.nl