VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijkspartijen Omgevingswet hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor een leertraject DSO-professional Omgevingswet. Een leertraject voor én door de eigen organisaties, waar deelnemers tegelijkertijd leren en werken en daardoor direct inzetbaar zijn. 

samenwerken aan een laptop: hand van de ene persoon wijst op het scherm, hand van andere persoon raakt toetsenbord aan

De Omgevingswet gaat ervan uit dat overheden goed samenwerken, zowel bij het opstellen van beleid en regelgeving, als ook bij het behandelen van vergunningaanvragen. Om het DSO goed te kunnen benutten is daarom ook interne samenwerking nodig tussen beleidsmakers, juristen, technici, vergunningverlening en dienstverlening. 

Dit vraagt van medewerkers dat ze kennis hebben van elkaars vakgebied zodat ze begrijpen hoe ze elkaar zo goed mogelijk kunnen helpen. Ook ontstaan er nieuwe functies en rollen, zoals regelanalist of planketenregisseur. Helaas zijn goede mensen hiervoor niet 123 te vinden. Enerzijds door schaarste op de arbeidsmarkt en anderzijds door een intern gebrek aan kennis en vaardigheden. 
Daarom hebben de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijkspartijen Omgevingswet, gezamenlijk het initiatief genomen voor een leertraject DSO-professional Omgevingswet.

Leertraject

Je begint met een brede basis: zowel over de Omgevingswet als het DSO. 
In het derde blok van het leertraject staat een van de volgende specialismen centraal:

  • Planketenregisseur (kerninstrumenten en plannen onder de Omgevingswet).
  • Regelanalist (vertaling van beleid naar toepasbare regels in het DSO).
  • VTH ketenregisseur (proces van initiatief tot en met beschikking).

Je werkt als DSO professional in de actualiteit van nu, maar levert ook een bijdrage aan de doorontwikkeling van het DSO in de toekomst. Je volgt trainingen en krijgt les van specialisten - grotendeels afkomstig uit de overheid zelf - en af en toe schuift er een externe gastspreker aan. 
Er is een opleidingsmanager beschikbaar voor de algehele coördinatie en organisatie. Daarnaast krijg je een persoonlijke mentor vanuit je eigen organisatie. 
Uiteindelijk groei je zowel op professioneel als persoonlijk vlak.
 

Beknopt over het Opleidingsprogramma

  • Het opleidingsprogramma bestaat uit drie blokken van elk 14 tot 20 weken en koppelt theorie aan de praktijk. 
  • Gemiddeld doe je één dag per week actief kennis en vaardigheden op. De rest van de week pas je deze actief toe in je eigen organisatie of in de regio. 
  • Online, hybride en fysieke bijeenkomsten wisselen elkaar af. 
  • Gemiddeld één keer per maand bezoek je landelijke bijeenkomsten, centraal in het land. Je gaat regionaal aan de slag met groepsopdrachten en deelsessies waarin vaardigheden centraal staan.
  • Er is plaats voor 50 deelnemers per groep. 
  • In maart 2024 starten de pilot voor deelnemers die al werkzaam zijn binnen het vakgebied. 

Lees meer over het Leertraject DSO professional in de brochure hieronder.