De gemeentelijke DSO-keten loopt van het maken (wijzigen) van een omgevingsplan tot en met het afhandelen van een vergunningaanvraag of melding. Onderstaande afbeelding toont de keten in 11 stappen. 

Een werkende DSO-keten is te realiseren met het VNG DSO-keten stappenplan. De 11 stappen staan hieronder beknopt beschreven. Het volledige stappenplan en de handleiding vindt u op deze pagina als pdf-bestand. 

  • Om de keten te sluiten volgt de gemeente de stappen 1 tot en met 9.
  • Daarbij komt nog stap 10 als een aanvraag wordt doorgezet naar een omgevingsdienst (OD), veiligheidsregio of andere ketenpartner.
  • En stap 11 in geval van een samenwerking bij een vergunningaanvraag.

Deze praatplaat hebben we ook in een video toegelicht. 

Hieronder worden de stappen puntsgewijs toegelicht en onderverdeeld in vier categorieën: 

  • Juridische regels in het omgevingsplan (stappen 1, 2, 3, 4a en 4b)
  • Toepasbare regels (stappen 5, 6, 7)
  • Check, melding of aanvraag (stappen 8a, 8b, 9a en 9b)
  • Samenwerken met partners (stappen 10 en 11)