Na het succes van de werkplaatsen Omgevingswet & Begroting van vorig jaar, organiseert de VNG in mei, juni en juli nieuwe werkplaatsen 'Actuele begrotingsthema’s Omgevingswet'. 

Aan de hand van de uitkomsten van de vorige werkplaatsen, gaan we dit jaar dieper in op de belangrijkste onderwerpen: 

  • Technologie 
  • Wet kwaliteitsborging bouw 
  • Voortraject 
  • Wijzigingen op milieugebied 
  • Participatie 
  • Beleidsinhoudelijke sporen 
  • Compensatie 

De behandeling per thema verschilt qua intensiteit, aan de hand van de uitkomsten van de werkplaatsen van vorig jaar. Mocht u nog andere thema’s/onderwerpen hebben waar u graag aandacht aan besteed ziet worden, dan kunt u dit doorgeven in het aanmeldformulier.  
Deelname aan de vorige werkplaats Omgevingswet & Begroting is niet vereist voor deelname aan de nieuwe werkplaats Actuele Begrotingsthema’s Omgevingswet! 
 
De structuur van de werkplaatsen blijft hetzelfde als vorig jaar, met 2 sessies van 3 uur in de ochtend:

Aanmelden
Om deel te nemen aan de werkplaats dient u als gemeente 2 deelnemers op te geven. Eén deelnemer verantwoordelijk voor de inhoud Omgevingswet (bijvoorbeeld programmamanager Omgevingswet) en de andere deelnemer verantwoordelijk voor de financiële verwerking in de begroting (bijvoorbeeld financieel adviseur). U kunt zich aanmelden voor diverse data via het aanmeldformulier