Om informatie in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) in samenhang en slim bevraagbaar te maken is het noodzakelijk dat begrippen geharmoniseerd zijn. Zodat we allemaal weten waar we over praten. Dat lijkt simpel maar dat is het niet. Er bestaat namelijk verschil tussen de landelijke, de provinciale, de gemeentelijke en de 'taal' van de ketenpartners zoals de waterschappen. En zelfs binnen gemeenten worden verschillende begrippen gebruikt in de diverse disciplines en documenten.

Daarom wordt in kaart gebracht welke begrippen gemeenten nu hanteren in onder andere bestemmingsplannen en verordeningen. Daarbij wordt gekeken welke begrippen en definities meest voorkomend zijn en in hoeverre gemeenten gebruik maken van unieke begrippen en definities. Ook wordt er onderzoek gedaan naar synoniemen en clustering van begrippen binnen categorie├źn.

Deze begrippen en de relaties ertussen worden vastgelegd in de zogenoemde Stelselcatalogus Omgevingswet (DSO-LV). Deze Stelselcatalogus fungeert daarmee als digitaal woordenboek waarin begrippen uit het Omgevingsrecht staan. De verschillende gebruikersgroepen van het stelsel hebben inzicht in de onderdelen van het stelsel, de betekenis van de begrippen, de eventuele onderlinge samenhang en nadere toelichting (jurisprudentie).