Om informatie in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) in samenhang en slim bevraagbaar te maken is het noodzakelijk dat begrippen geharmoniseerd zijn. Zo weten we allemaal waar we over praten. Hoewel dit simpel lijkt, is het dat niet. Er bestaat namelijk verschil in ‘taal’ tussen de landelijke, de provinciale, de gemeentelijke overheden. Zelfs binnen gemeenten worden verschillende begrippen gebruikt in de diverse disciplines en documenten.

Daarom is in kaart gebracht welke begrippen gemeenten op dit moment hanteren in onder andere bestemmingsplannen en verordeningen. Daarbij is geïnventariseerd welke begrippen en definities het meeste voorkomen en in hoeverre gemeenten gebruik maken van unieke begrippen en definities. Ook zijn synoniemen en gerelateerde begrippen onderzocht. Het onderzoek heeft geresulteerd in een voorstel van een landelijk gemeentelijk begrippenkader. 

Dit begrippenkader wordt vervolgens vastgelegd in de zogenoemde Stelselcatalogus in het Digitaal Stelsel Landelijke Voorziening (DSO-LV). Deze Stelselcatalogus fungeert daarmee als digitaal woordenboek waarin begrippen uit het Omgevingsrecht staan. De verschillende gebruikersgroepen van het stelsel hebben inzicht in de onderdelen van het stelsel, de betekenis van de begrippen en de eventuele onderlinge samenhang.