Om gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van omgevingsplannen heeft VNG een gemeentelijke begrippenlijst ontwikkeld. Deze begrippenlijst kan gebruikt worden voor het toepassen van begripsbepalingen bij het opstellen van een omgevingsplan. De begrippen zijn digitaal toegankelijk gemaakt in de digitale tool juridische begrippen Omgevingswet. 

Landelijk gemeentelijke begrippenlijst 

De digitale tool voorziet in de behoefte van gemeenten aan een eenduidige gemeentelijke begrippenlijst voor het omgevingsplan. In de handleiding wordt de werking van de database uitgelegd en de totstandkoming en toepassing van de VNG begrippenlijst omgevingsplan toegelicht.  

De VNG-begrippenlijst wordt continue aangevuld met nieuwe begrippen en aangepast op basis van gewijzigde inzichten en doorontwikkeling. 

Digitale tool begrippen Omgevingswet

 

Meer informatie