Als vervolg op de aanzet van het gemeentelijk begrippenkader is het nu belangrijk om die begrippenkaders te harmoniseren tot één integraal gemeentelijk begrippenkader voor de fysieke leefomgeving. 

Daarmee ontstaat er een kwalitatieve standaard waar gemeenten mee kunnen werken bij bijvoorbeeld het opstellen van een omgevingsplan. De Stelselcatalogus zal bij inwerkingtreding van de Omgevingswet een eerste aanzet van gemeentelijke begrippen bevatten. In de loop van de tijd komt steeds meer informatie beschikbaar.

Vooruitlopend op de Stelselcatalogus is er een digitale tool gemeentelijke juridische begrippen ontwikkeld. De tool is in eerste instantie bedoeld voor het werkproces van een gemeentelijke jurist bij het gebruik van juridische begrippen/ definities tijdens het opstellen van juridische regels in aanloop naar het omgevingsplan.

Heeft u vragen met betrekking tot dit onderwerp of behoefte aan meer informatie over harmoniseren van begrippen? Neem dan contact op met omgevingswet@vng.nl