Van 26 mei tot en met 26 juni 2020 vindt de vierde testperiode plaats van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel ((DSO-LV) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).
De komst van de Omgevingswet heeft impact op de manier waarop het werk binnen gemeenten wordt uitgevoerd en georganiseerd. Het is belangrijk dat HR adviseurs de impact op competenties en vaardigheden in kaart brengen.
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Omgevingsloket zijn van woensdag 6 mei t/m dinsdag 26 mei 2020 niet beschikbaar op de oefenomgeving. Er wordt in die periode een nieuwe versie van het DSO geïnstalleerd op deze omgeving. Hierdoor kunt u niet oefenen of aansluiten.
De vragen van de 'marktverkenning dienstverleners' zijn aangepast naar aanleiding van opmerkingen die we hierover hebben ontvangen. De marktverkenning dienstverleners geeft gemeenten inzicht in het aanbod van dienstverleners op het gebied van de Omgevingswet.
Op woensdag 29 april kunt u om 10.00 uur live deelnemen aan het Webinar 'toepassen van werkende processen’. In dit Webinar hoort u alles over deze pragmatische aanpak om gemeentelijke werkprocessen Omgevingsproof te krijgen. Bent u erbij?
Op donderdag 23 april kunt u om 14.00 uur live deelnemen aan het webinar 'marktaanbod en verwerven Omgevingswet-software'. Welke software moet worden aangepast in verband met de Omgevingswet en welke aanbieders zijn hiervoor beschikbaar?
De vragen in de marktverkenning Omgevingswetsoftware zijn geactualiseerd. In de nieuwe versie van de marktverkenning is meer aandacht voor onder andere de componenten in plansoftware en worden iets gerichtere vragen gesteld over de aansluiting op het DSO-LV.
In voorbereiding op de Omgevingswet moeten werkprocessen en het ondersteunende ICT-landschap worden aangepast. Om tijdig op een minimumniveau te kunnen werken moeten gemeenten in deze periode ICT-inrichtings- en aanbestedingskeuzes maken. Sommige gemeenten, die nog geen Omgevingswet VTH-software in huis...
De Omgevingswet vraagt om integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Waarbij gemeenten tot nu toe gewend waren om vaak thematisch beleid en visies op te zetten op bijvoorbeeld het vlak van groen, verstedelijking, gezondheid, mobiliteit, energietransitie. wordt er nu verwacht dat dit samen gaat komen in...
Tijdens de implementatie van de Omgevingswet stellen gemeenten vragen over toepasbare regels in het Omgevingsloket en de voorbereidingen die gemeenten hiervoor dienen te treffen. De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in het document Topactiviteiten en toepasbare regels.