De migratie van de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) naar het nieuwe platform is afgelopen vrijdag afgebroken. Daarom is er een nieuwe datum voor migratie: maandag 8 en dinsdagochtend 9 april 2024. Overheden kunnen dan geen omgevingsdocumenten op de productieomgeving publiceren.

Het Omgevingsloket blijft wel beschikbaar. En de LVBB is op dit moment (tot nieuwe migratiedatum) dus ook gewoon beschikbaar.

Voor wie belangrijk?

Werkt u bij een gemeente, waterschap, provincie of het Rijk en publiceert u (ontwerp-)omgevingsdocumenten? Of ondersteunt u overheden hierbij, bijvoorbeeld als plansoftwareleverancier? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u. Het is verstandig om uw medewerkers tijdig te informeren over het onderstaande.
U kunt wel besluiten publiceren die in werking treden in deze periode.

Migratie afgebroken

Zoals eerder aangekondigd migreert de LVBB naar een nieuw technisch platform. De migratie voor de productieomgeving was gepland van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 maart 2024. De migratie is vrijdag helaas afgebroken vanwege een technische reden. Het probleem is afgelopen weekend opgelost. Daarom is er nu een nieuwe migratie datum vastgesteld.

Data productieomgeving

De productieomgeving van de LVBB is niet beschikbaar vanaf vrijdag 5 april om 17.00 uur tot en met dinsdag 9 april om 12.00 uur. Dat betekent het volgende:
•    U kunt geen nieuwe omgevingsdocumenten publiceren. 
•    U kunt geen omgevingsdocumenten valideren. 
•    U kunt geen besluiten publiceren met een bekendmakingsdatum in deze periode. 
•    U zult merken dat u in deze periode een foutmelding krijgt indien u een van bovenstaande acties wil uitvoeren. Hoe die foutmelding eruitziet is afhankelijk van de instellingen door de softwareleverancier

Vanaf dinsdagmiddag 9 april (na 12.00 uur) kunt u bovenstaande acties weer uitvoeren in de productieomgeving.

Heeft u al een omgevingsplan voor 8 april aangeleverd? Of heeft u al een publicatie op deze datum gepland? 
Dan neemt KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties) contact met u op voor het plannen van een nieuwe datum. 

Let op uw planning voor publiceren

Houd in de planning van uw eventuele publicatie of validatie rekening met deze data. 
Plan uw publicatie of validatie dus vóór of na de migratie LVBB.
Heeft u een spoedeisend besluit? Neem dan direct contact op met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Meer informatie

Zie ook het eerdere nieuwsbericht