Als u in een TAM-IMRO omgevingsplan voor een bepaalde locatie nieuwe regels vaststelt, zorgt dit er niet automatisch voor dat de oude regels op die locatie vervallen. Daarom moet u een toepassingsbereikbepaling opnemen waarmee u regelt dat de nieuwe regels voorrang hebben als ze in strijd zijn met de oude regels. 

U kunt gebruikmaken van onderstaande voorbeeldtekst als vertrekpunt voor uw toepassingsbereikbepaling voor de locatie van uw TAM-IMRO omgevingsplan. Onder de voorbeeldtekst vindt u een algemene toelichting en een toelichting per lid.


Voorbeeldtekst toepassingsbereikbepaling

 Artikel 1 (Toepassingsbereik)
1. De besluiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder a, b, c, g, h, i, j, k, l of m, van de Invoeringswet Omgevingswet zijn niet van toepassing op de locatie, bedoeld in het derde lid.
2. De regels in afdeling 22.2, met uitzondering van paragraaf 22.2.7.3, en de regels in afdeling 22.3 zijn niet van toepassing op de locatie, bedoeld in het derde lid, voor zover die regels in strijd zijn met regels in dit hoofdstuk.
3. De regels in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de locatie [naam van de locatie van het TAM-IMRO omgevingsplan], waarvan de geometrische bepaalde planobjecten zijn vervat in het GML-bestand NL.IMRO.[nr]-[versie] zoals vastgelegd op  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/.