Doel: u wilt een gebiedsontwikkeling of initiatief faciliteren die niet past binnen het huidige omgevingsplan (bij inwerkingtreding: het tijdelijk deel van het omgevingsplan).

In aanvulling op de algemene aanwijzingen bij de keuzeboom kunt u de volgende punten meenemen in uw afweging:

  • Zeker in de beginperiode kan de BOPA vaak een goede keuze zijn. Maar let op: niet in alle situaties kunt u een BOPA toepassen. Zie voor de reikwijdte van de BOPA o.a.:
  • In specifieke situaties kan een gecombineerde inzet van instrumenten tot de mogelijkheden behoren: voorbeschermingsregels in het omgevingsplan in samenhang met een BOPA. Of voorbeschermingsregels gevolgd door een verdere wijziging van het omgevingsplan.
  • Het simultaan integraal faciliteren van gebiedsontwikkelingen en het opbouwen van het integraal omgevingsplan is mogelijk voor sommige gemeenten te ambitieus en te complex. Het faciliteren van gebiedsontwikkelingen in een tijdelijk hoofdstuk in het omgevingsplan kan dan – mits vanzelfsprekend voldaan wordt aan eisen van de Omgevingswet - een praktische uitkomst bieden. Dit kan zowel in TAM-IMRO als in STOP. Dit vergt later in de transitie wel wat meer werk om de regels te harmoniseren. Binnenkort publiceren we meer informatie over de verwerkingskeuzes in het omgevingsplan.