Doel: u wilt beleidsdoelstellingen realiseren door regels in het omgevingsplan op te nemen of bestaande regels aan te passen. Denk aan beleidsdoelen op het gebied van klimaat, energie of parkeren.

In aanvulling op de algemene aanwijzingen bij de keuzeboom kunt u de volgende punten meenemen in uw afweging:

  • Als verwerking van de regels niet in een integrale variant lukt en u wilt niet temporiseren, dan kan een transitievariant van STOP mogelijk uitkomst bieden. Als dit niet lukt kan TAM-IMRO een laatste oplossing zijn. Binnenkort publiceren we meer informatie over de toepassingsvarianten.
  • In sommige situaties kan ook het temporiseren met voorbeschermingsregels in STOP of TAM-IMRO een alternatief zijn. Met voorbeschermingsregels in het omgevingsplan voorkomt de overheid activiteiten die (mogelijk) strijdig zijn met nieuwe regels in het omgevingsplan, die in voorbereiding zijn.