Donderdag 22 juni 2023 vond de Netwerkbijeenkomst omgevingsplan | Lokale APV-regels in het omgevingsplan plaats.

Het omgevingsplan bestaat niet alleen uit regels die nu in bestemmingsplannen staan, maar ook uit regels over de leefomgeving uit gemeentelijke verordeningen. Bijvoorbeeld over goederen op de openbare weg en aantasting van groen, maar ook over geluidoverlast van dieren. 

Tijdens de netwerkbijeenkomst gingen Nienke van Renssen (senior jurist bij de VNG) en Sila Erciyas (juridisch adviseur werkplaatsen bij de VNG) in op lokale APV-regels en het omgevingsplan. Hoe kunt u die zo goed mogelijk integreren in het nieuwe omgevingsplan? Welke APV-bepalingen moeten, mogen of mogen niet naar het omgevingsplan? Als een regel in de categorie ‘mogen’ valt, waar baseert u als gemeente dan uw keuze op? Hoe zit het met de openbare orde en welke rol speelt toezicht en handhaving?

De gemeente Zaanstad is als een van de eerste begonnen met een Verordening Leefomgeving. Dionne de Lusenet (senior jurist bij de gemeente Zaanstad) deelde hun ervaringen in haar presentatie.

Opname, bestanden en links

Presentaties VNG en gemeente Zaanstad: Lokale APV-regels in het omgevingsplan

De VNG heeft een zeer complete Handreiking APV en omgevingsplan opgesteld, met bijbehorende voorbeeldregels. De Handreiking bevat adviezen voor APV-bepalingen waarbij gemeenten zelf een keuze kunnen maken en direct aan de slag kunnen. 

U kunt de sessie hier terugkijken: