Op vrijdag 1 december vond de netwerkbijeenkomst omgevingsplan | Aanleveren van stukken bij de Raad van State onder de Omgevingswet plaats.

Tegen wijzigingsbesluiten op het omgevingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Als gemeente moet u dan de op de zaak betrekking hebbende stukken aanleveren. In de netwerkbijeenkomst op 1 december 2023 gingen we dieper in op het aanleveren van de stukken bij de Raad van State.

Opname, bestanden en links