Op vrijdag 9 februari 2024 vond de netwerkbijeenkomst omgevingsplan plaats met het thema 'Aan de slag met de bouwactiviteit: houd rekening met de bruidsschat’. 

Gaat u als gemeente aan de slag met regels voor bouwen? Dan is het belangrijk dat u rekening houdt met de bruidsschat. Die bevat namelijk al een set aan bouwregels. In de eerste planwijzigingen uit het land zien we als ADS en VNG dat gemeenten daar nog onvoldoende rekening mee houden. Dan ontstaan al snel hiaten, dubbelingen of conflicten in onder meer indieningsvereisten en toepasbare regels. En dat heeft gevolgen voor uw dienstverlening in het Omgevingsloket. 

In deze sessie namen Wietske Weis en Imke Hornix (beide werkzaam bij Aan de slag met de Omgevingswet) de deelnemers mee in artikel 22.27 van de bruidsschat en de doorwerking in de keten. Ze lieten zien hoe je de bouwactiviteit terugziet in het loket. Vervolgens lieten ze zien hoe u rekening kunt en moet houden met deze regels als u aan de slag gaat met uw eigen regelset voor het bouwen.