Op vrijdag 8 september 2023 vond de Netwerkbijeenkomst Omgevingsplan | Het transitieplan plaats. 

Het doorontwikkelen van het omgevingsplan van rechtswege naar het integraal omgevingsplan is één van de grootste projecten voor gemeenten in het ruimtelijk domein in lange tijd. Een plan van aanpak om deze transitie in goede banen te leiden is daarom essentieel. Het opstellen van een transitieplan dat zowel volledig als goed uitvoerbaar is, kan een uitdaging zijn. In deze sessie gaan we onder meer in op de volgende onderdelen: de rol van de raad, het ambitieniveau van de gemeente en de manier waarop de gemeente kan omgaan met initiatieven na inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

In de bijeenkomst van 8 september lichtte Nico Statius Muller (VNG) toe welke onderwerpen in een transitieplan aan de orde moeten komen en wat de prioritering en fasering van de te zetten stappen voor en na inwerkingtreding zijn. Niels Spierings (gemeente Nijmegen) vertelde hoe de gemeente Nijmegen het transitieplan vormgeeft.