Vrijdag 12 mei 2023 vond de netwerksessie omgevingsplan | Multidisciplinair regieteam omgevingsplan plaats. Deze sessie stond in het teken van de samenwerking tussen de diverse specialisten, al dan niet in een regieteam. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de planjurist, de regelanalist, de geo-medewerker, een data-analist en de regievoerder wijzigingen omgevingsplan.

Ter inleiding op dit thema heeft architect Roy Mondeel (EVE Architecten B.V.) zijn visie op het belang van goed annoteren met ons gedeeld.

Vervolgens presenteerden Yvette van Middendorp (planjurist bij de gemeente Dordrecht) en Anne-Marie Bruggert (projectleider implementatie plan & toepasbare regels Drechtsteden) hun ‘Lessen van toepasbare regels – een jaar na invoering’. 

Tot slot nam Loysa Zweekhorst (adviseur GEO-Informatie bij de gemeente Dalfsen) ons mee in haar ervaringen met het Projectteam omgevingsplan.