Op vrijdag 20 oktober 2023 vond de Netwerkbijeenkomst Omgevingsplan | plan-plan koppeling plaats. 

Alle gemeenten maken bij het opstellen van ruimtelijke plannen gebruik van de diensten van adviesbureaus, hetzij incidenteel, hetzij structureel. Dit zal ook onder de Omgevingswet zo blijven. De wijze waarop concepten worden uitgewisseld tussen adviesbureaus en gemeenten zal onder de Omgevingswet echter wel veranderen. De Netwerksessie omgevingsplan van 20 oktober 2023 ging over deze zogenoemde 'plan-plan koppeling'.

Onder de Wro leverde het adviesbureau, bijvoorbeeld voor een woningbouwontwikkeling, namens de ontwikkelaar een ‘kant en klaar’ plan aan als afzonderlijk en eigenstandig document (of set aan bestanden). Na de besluitvorming hoefde dit alleen nog maar gepubliceerd te worden. Hiermee werd voor het gebied van de ontwikkeling het geldende bestemmingsplan helemaal vervangen.  

Onder de Omgevingswet kan dit niet meer op deze manier. Immers per gemeente is er één omgevingsplan. Een wijziging is een wijziging in het hele plan; niet alleen in het gebiedsdeel van de ontwikkeling. Een wijzigingen van het omgevingsplan ten behoeve van gebiedsontwikkeling (ook door een ontwikkelaar) moet zich voegen naar de opzet en software van dit gemeentelijk omgevingsplan.

Adviesbureaus, softwareleveranciers, DSO-LV en VNG hebben gezamenlijk uitgewerkt hoe deze digitale samenwerking tussen adviesbureau en gemeente ten behoeve van het wijzigingen van het omgevingsplan onder de Omgevingswet ingericht kan worden. De functies benodigd in de plansoftware voor deze uitwisseling zijn momenteel in ontwikkeling. 

Resultaat 

Na het bekijken van deze sessie:  

  1. Bent u op de hoogte van de beoogde werkwijze bij de uitwisseling van conceptplannen tussen adviesbureaus en gemeenten 
  2. Heeft u een beeld bij de huidige status van en de beperkingen voor digitale uitwisseling die nu nog bestaan 
  3. Begrijpt u de keuzehulp en kunt u hiermee uw koers bepalen