Gemeenten moeten voor en na inwerkingtreding van de Omgevingswet acties uitvoeren met betrekking tot de bruidsschat en de toepasbare regels. Hierbij gaat het zowel om de toepasbare regels van de bruidsschat als de lokale toepasbare regels. Op deze webpagina’s vindt u hulp daarbij. 

Checklist voor de bruidsschat in de productieomgeving

De bruidsschat voor het omgevingsplan is sinds juli 2023 beschikbaar in de productieomgeving van de landelijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze checklist geeft een overzicht van de acties die u kunt uitvoeren doordat de bruidsschat beschikbaar is.

Actie 1 en 2 van de checklist worden verder uitgewerkt in onderstaande actielijsten voor het in beheer nemen van respectievelijk het plandeel en het toepasbare-regelsdeel van de bruidsschat.

Actielijst in beheer nemen (plandeel) bruidsschat

Uw softwareleverancier zorgt dat het plandeel van de bruidsschat ook wordt ingelezen in uw plansoftware. Gebleken is dat bij het inlezen diverse kleine verschillen kunnen ontstaan met de bruidsschat in de landelijke voorziening. Deze verschillen zijn niet van juridische aard. Daarom spreken we over ‘technische en cosmetische verschillen’. Deze verschillen kunnen vragen oproepen en zorgen voor verwarring bij de eerste planwijziging. Met de ‘Actielijst in beheer nemen bruidsschat’ creëert u de juiste startsituatie voor uw eerste planwijziging.

Deze actielijst is de uitwerking van actie 1 van de Checklist voor de bruidsschat in de productieomgeving (zie hierboven).

Actielijst in beheer nemen toepasbare regels bruidsschat

Er zijn verschillende redenen om de toepasbare regels van de bruidsschat te willen of moeten wijzigen. Het is belangrijk dat u eerst een startsituatie creëert, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen zodra dat nodig is. In de Actielijst in beheer nemen toepasbare regels bruidsschat leest u hoe u dat doet.

Deze actielijst is de uitwerking van actie 2 van de Checklist voor de bruidsschat in de productieomgeving (zie hierboven).