In een omgevingsoverleg kunnen initiatiefnemers hun plan bespreken met het bevoegd gezag, vóórdat zij een aanvraag indienen. Gemeenten kiezen zelf of, hoe en in welke fase zij een bepaalde vorm van omgevingsoverleg willen aanbieden.

Omgevingsoverleg is de fase die voorafgaat aan het formeel aanvragen van de omgevingsvergunning. In de praktijk geven gemeenten hieraan afhankelijk van de fase waarin het plan zich bevindt verschillende benamingen, zoals vooroverleg, principeverzoek, beoordelen schetsplan, conceptverzoek, beoordelen conceptvergunningaanvraag of omgevingstafel. De term omgevingsoverleg is bedoeld als verzamelnaam voor alle vormen van vooroverleg dat gemeenten bieden. De gemeente is vrij om de door haar gewenste benaming te kiezen.

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een mogelijkheid om aan initiatiefnemers de optie conceptverzoek aan te bieden. Deze functionaliteit is bedoeld om te controleren of de aanvraag compleet is en of initiatiefnemers de juiste informatie hebben ingevuld. Daarom verschijnt deze optie ook pas nadat het aanvraagformulier helemaal doorlopen is door de initiatiefnemer.

Deze optie werd tot 23 juni 2023 aangeboden in de preproductieomgeving van het Omgevingsloket onder de naam Omgevingsoverleg. De functie blijft beschikbaar op deze plek maar krijgt de naam conceptverzoek. Uit gebruikersonderzoek blijkt namelijk dat deze naam voor de functionaliteit beter past bij de plek waar deze optie wordt aangeboden in het loket, namelijk pas op het moment dat de hele aanvraag is doorlopen door de initiatiefnemer. Daarom is er voor gekozen om hier een meer bijpassende naam te hanteren.

Er wordt daarnaast ook nog een nieuwe functionaliteit ontwikkeld in het DSO voor initiatiefnemers die hun ideeën willen verkennen of hun plannen willen bespreken met de overheid. Bijvoorbeeld het verkennen van een schetsplan of het organiseren van een omgevingstafel. Deze functionaliteit komt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 beschikbaar in het Omgevingsloket. Wilt u als overheid deze mogelijkheid vanaf inwerkingtreding al wel bieden? Dan kunt u dat doen via uw eigen kanalen.


Dienstverlening

Een omgevingsoverleg kan een belangrijke rol spelen in de dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven. We raden gemeenten aan om vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet te besluiten of en welke vormen van omgevingsoverleg zij willen inrichten en deze keuzes te implementeren.

Kiest u ervoor om een omgevingsoverleg aan te bieden? Dan kunt u onderstaand stappenplan gebruiken bij het maken van de belangrijkste keuzes. Denk bij elke stap na over wat dit betekent voor de informatie op uw website en eventuele dienstverlening van bijvoorbeeld de omgevingsdienst.

Online sessie

Wilt u de online sessie over het instellen van het conceptverzoek terugkijken? 
Ga dan naar de pagina 'Instellen conceptverzoek in het Omgevingsloket'.