Is uw VTH-software, in combinatie met het DSO-LV, klaar voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Met de VTH Inregeltest checkt u het. Een testrobot schiet vergunningaanvragen voor u in bij het Omgevingsloket. Zo kunt u snel en gestructureerd een groot aantal casussen testen. De inregeltest bestaat uit twee onderdelen, de basistest en de vakinhoudelijke test.

In 2022 zijn we begonnen met de basistest. Deze test biedt u een goede basis om uw VTH-systeem te testen. Daarnaast bieden we de vakinhoudelijke test aan, die controleert op specifiek inhoudelijke kennis op een aantal onderwerpen. De tests zijn volgordelijk, u moet dus eerst de basistest hebben afgerond voorafgaand aan de vakinhoudelijke test. In deze fase van de implementatie gaan we ervan uit dat de meeste gemeenten de basistest al hebben voltooid en toe zijn aan de vakinhoudelijke test.