Is uw VTH-software, in combinatie met het DSO-LV, klaar voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Met de VTH Inregeltest checkt u het. Een testrobot schiet vergunningaanvragen voor u in bij het Omgevingsloket. Zo kunt u snel en gestructureerd een groot aantal casussen testen.

Gemeenten en omgevingsdiensten, in samenwerking met hun ketenpartners en softwareleveranciers. 

We onderzoeken de mogelijkheid om ook voor rijk, provincies en waterschappen testpakketten samen te stellen. Voor sommige rijkspartners zijn al kleine testpakketten beschikbaar.

Het doel van de VTH Inregeltest is om te checken of uw VTH-software, in combinatie met het DSO-LV, naar behoren werkt. Ook kunt u met deze test checken hoe uw werkprocessen verlopen. Zo beperkt u het risico dat u verzoeken niet goed of niet tijdig kunt behandelen.

Het resultaat van de test is een lijst met bevindingen. Issues kunnen worden veroorzaakt door de wijze waarop u uw software heeft ingeregeld, door de software zelf of door het DSO-LV. Afhankelijk van de oorzaak kunt u zelf de instellingen van de software aanpassen, uw leverancier vragen om aanpassingen te doen, of de bevinding rapporteren aan het DSO-LV. Als issues niet meteen kunnen worden opgelost, kunt u werkafspraken maken om om te gaan met de issues.

Voorbeelden van issues:

  • Het invoegen van gegevens op de ontvangstbevestiging gaat niet goed. Denk aan de referentie van een verzoek, de projectnaam etc.
  • Het is voor de behandelaar niet makkelijk te zien welke bijlagen bij welke vragen horen.
  • Vertrouwelijke bijlagen verschijnen niet in het bestand Verzoek.pdf.
  • Het is niet makkelijk om aanvullingen te identificeren in antwoorden en bijlagen.
  • De initiatiefnemer is niet op de hoogte dat een verzoek wordt doorgestuurd naar een ander bevoegd gezag.
  • Het correspondentieadres van de initiatiefnemer is niet makkelijk te achterhalen.

Testpakketten

Voor de VTH Inregeltest zijn testpakketten beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld door de VNG. Een voorbeeld van een testpakket is de aanvraag van een enkelvoudige vergunning met behandeling volgens de reguliere procedure. Een ander voorbeeld: het behandelen van een meervoudige melding van activiteiten. Op dit moment zijn er 12 testpakketten en we breiden dit steeds verder uit. U kiest zelf welke pakketten u wilt testen.

Aan elk pakket is een activiteit gekoppeld. Bijvoorbeeld het testpakket voor het behandelen van een meervoudige melding van activiteiten heeft als activiteiten ‘Bouwwerk brandveilig gebruiken’ en ‘Bouwactiviteit (technisch)’.

Procesvariaties

Elk pakket wordt getest in een aantal zogenoemde procesvariaties. Voorbeelden van procesvariaties zijn het aanvullen, het wijzigen of het intrekken van een vergunningaanvraag. Voor elk pakket hebben we de meest relevante procesvariaties gekozen.

De procesvariaties zijn ontleend aan de VTH Netwerkkaart. Deze kaart geeft een overzicht van alles wat gemeenten en omgevingsdiensten moeten inregelen voor de VTH-processen onder de Omgevingswet en de Wkb. De procesvariaties sluiten ook aan op de VNG-requirements voor de lokale VTH-software en op de stappen van de test van het interbestuurlijke acceptatieteam (IBAT).

Checklist

Aan de hand van een checklist checkt u hoe uw software reageert op de ingeschoten aanvragen en hoe het proces verloopt. Voor elk pakket is een checklist beschikbaar.

Bekijk de testpakketten, activiteiten, procesvariaties en checklists (xlsx, 61 kB)

In de test doorloopt u de volgende stappen:

Stap 1: Testpakketten kiezen

U geeft aan uw DSO-expert of RIO (afhankelijk van de afspraken die in uw regio zijn gemaakt) door welke testpakketten u wilt laten inschieten. Hierbij is een bestaand adres in uw gemeente nodig. De testrobot zet automatisch de vergunningaanvragen voor u klaar.

Stap 2: Aanvragen inschieten

Naar keuze: De robot schiet de aanvragen in in het Omgevingsloket of de robot zet de aanvragen in concept klaar in het Omgevingsloket. In het laatste geval kunt u de aanvragen bekijken en zelf inschieten. De test is zo opgebouwd dat de aanvragen steeds complexer worden.

De eerste keer stuurt de DSO-expert de robot aan. Heeft u meerdere keren een test gedaan en weet u hoe het werkt? Dan kunt u via de DSO-expert een account ontvangen, zodat u ook zelf testpakketten kunt inschieten.

Stap 3: Resultaten checken

Aan de hand van de checklist controleert u hoe uw software op de aanvragen reageert en (indien gewenst) hoe het werkproces verloopt. U stelt bevindingen vast.

Stap 4: Actielijst opstellen

U stelt een actielijst op en bepaalt wie wat doet.

Bevindingen die te maken hebben met het DSO-LV geeft u door aan het IPLO via het reguliere formulier. Eventuele bevindingen rondom uw software kunt u bespreken met uw leverancier. 

Gemeenten en omgevingsdiensten die hun VTH-keten willen testen, moeten casussen ontwikkelen en verzoeken handmatig inschieten in het Omgevingsloket. Dit kost veel tijd. De testrobot neemt u dit werk uit handen. Hij beschikt over de testpakketten en procesvariaties, zet aanvragen voor u klaar in het Omgevingsloket en schiet ze desgewenst ook in. Zo kunt u heel gestructureerd en volledig testen.

De VTH Inregeltests worden georganiseerd door de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s) en de DSO-experts, met ondersteuning van de VNG, het Kadaster en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.

De test van het Interbestuurlijk Acceptatieteam (IBAT) is een acceptatietest.

Indringend Ketentesten (IKT) wordt landelijk gecoördineerd en richt zich op het testen van de keten van zowel het planproces als het VTH-proces. IKT kijkt vooral of het systeem als geheel werkt. De VTH Inregeltest heeft betrekking op het lokale (eventueel regionale) VTH-proces. De VTH Inregeltest wordt uitgevoerd door gemeenten en omgevingsdiensten, met ondersteuning door RIO’s en DSO-experts.

U bent klaar voor de test als:

  1. Uw VTH-software is aangesloten op het DSO-LV
  2. Uw VTH-software tenminste op papier voldoet aan uw requirements

Voor meer informatie en aanmelden kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet. U kunt ook mailen naar omgevingswet@vng.nl o.v.v. VTH Inregeltest. De DSO-expert neemt dan contact met u op.