Praktijkvoorbeelden (6)

Filter resetten

Werkafspraken Omgevingswet regio Arnhem

Dit document bevat werkafspraken van de regio Arnhem over activiteiten in de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet. Het gaat om afspraken over samenwerking in de initiatievenfase, vergunningentraject, meldingen en advies. Omgevingsdiensten en gemeenten in andere regio’s kunnen deze afspraken gebruiken...

Regio Arnhem 2022

Samenwerkingsafspraken ketenproces Omgevingswet Zuidoost-Brabant

Het document bevat afspraken over de ketenprocessen, waarbij gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat of provincie bevoegd gezag is én waarbij alleen ketenpartners in de regio Zuidoost-Brabant betrokken zijn. Dit praktijkvoorbeeld van regio Zuidoost-Brabant heeft betrekking tot minimumeis 3: ''Proces behandelen vergunningaanvragen en...

Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant 2021

Voorbeeldbrieven Omgevingswet door gemeente Leidschendam-Voorburg

In de regio Haaglanden hebben de waterschappen en de gemeente Leidschendam-Voorburg de processen voor initiatieven en behandelen van vergunningaanvragen uitgewerkt. Dit heeft betrekking tot minimumeis 3: ''Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht''.

2021

Leerroutes Omgevingswet DCMR

DCMR Milieudienst Rijnland heeft verschillende leerroutes opgesteld. Dit heeft betrekking tot minimumeis 4: ''Kunnen beoordelen vergunningaanvragen''.

DCMR Milieudienst Rijnmond 2020