In de regio Haaglanden hebben de waterschappen en de gemeente Leidschendam-Voorburg de processen voor initiatieven en behandelen van vergunningaanvragen uitgewerkt. Dit heeft betrekking tot minimumeis 3: ''Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht''.

Jaartal
2021
Gemeente

In dit zip-bestand vindt u de voorbeeldbrieven: ontvangstbevestiging aanvraag om omgevingsvergunning; Verzoek om aanvullende gegevens; Aanvullende gegevens nog niet volledig; Aanvraag buiten behandeling gesteld; Verlengen beslistermijn; publicatie aanvraag; publicatie verlengen en publicatie beslissing.