Handreiking
Het stappenplan omgevingsoverleg helpt gemeenten in 5 stappen met de belangrijkste keuzes rond het instellen van omgevingsoverleg. Dit stappenplan vervangt de Handreiking omgevingsoverleg die in juni 2021 werd gepubliceerd als pdf-bestand.
Handreiking
Deze handreiking communicatie Omgevingswet is bedoeld voor gemeentelijk communicatieadviseurs. De handreiking bevat praktische tips en tools en praktijkvoorbeelden voor de belangrijkste middelen en kanalen voor de externe communicatie: website, campagne, VTH-standaardbrieven, Omgevingsloket, toepasbare regels en dienstverlening.
6 september 2022
Brief aan parlement
Dinsdag 13 september vindt het Commissiedebat Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) plaats. Namens de gezamenlijke provincies en gemeenten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.
Overig
Wat verandert er nu in de wetgevingssystematiek van de Omgevingswet als het gaat om milieu? En wat betekent dat voor VTH-ers en de omgevingsplanmakers (de milieu- en RO-adviseurs)? Voor gemeenten gaat er het nodige veranderen. Daarom heeft de VNG een tweedelige netwerkbijeenkomst georganiseerd. Ook voor de gemeenten die al hun...
Overig
Regio Drenthe heeft samenwerkingsafspraken opgesteld en ter inspiratie beschikbaar gesteld. In het Exceloverzicht is er in de diverse tabbladen uitgewerkt hoe men de samenwerking in Drenthe wil vormgeven. O.a. servicetermijnen zijn genoemd. Belangrijk element is dat alle functies in Drenthe hetzelfde ingevuld worden door de partners. Dat maakt de samenwerking...