Gemeenten hebben in het kader van de invoering van de Omgevingswet behoefte aan ondersteuning. Daarom maakt VNG voor gemeenten inzichtelijk welke dienstverleners hen daarbij kunnen helpen.

In de Marktverkenning Omgevingswet Dienstverlening presenteren dienstverleners hun aanbod met betrekking tot de Omgevingswet aan gemeenten. Daarnaast voert VNG op verschillende terreinen specifiekere verkenningen uit met als doel gemeenten inzicht te geven in het aanbod van dienstverleners zoals (organisatie) adviesbureaus, projectmanagement leveranciers op het gebied van ICT en plan- en ingenieursbureaus die zich richten op de Omgevingswet.

Toepasbare regels

Onderdeel van implementatie van de Omgevingswet is het ontwikkelen van toepasbare regels. Toepasbare regels zijn nodig om de juiste vragen te stellen in het Omgevingsloket. Deze regels worden o.a. door gemeenten opgesteld, geverifieerd en geregistreerd in het digitaal stelsel Omgevingswet. Omdat sommige gemeenten daarbij een beroep willen doen op dienstverleners  maakt VNG door middel van casusbeschrijvingen inzichtelijk welke dienstverleners hen hierbij kunnen ondersteunen. Uit de casusbeschrijvingen wordt duidelijk bij welke specifieke componenten een dienstverlener gemeenten kan ondersteunen. Dit varieert van strategisch advies tot het uitvoeren van regelbeheer analist werkzaamheden en van technische ondersteuning tot juridische of dienstverleningsexpertise.

Casusbeschrijvingen

In juni 2020 heeft VNG alle dienstverleners die in de Marktverkenning Omgevingswet Dienstverlening hebben aangegeven dat ‘Regelbeheer en gemeentebrede dienstverlening’ tot de core business van hun organisatie behoort, benaderd. Deze dienstverleners is gevraagd om een beschrijving aan te leveren van een casus waarin de dienstverlener een gemeente of een andere overheidsorganisatie aantoonbaar heeft geholpen bij het implementeren van toepasbare regels in het kader van de Omgevingswet.

De door dienstverleners aangeleverde casusbeschrijvingen zijn door een expertteam onder de loep genomen en geverifieerd bij referenten. De geverifieerde casusbeschrijvingen vindt u onderaan deze pagina.