De VNG brengt voor gemeenten de beschikbare dienstverlening voor ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet in kaart. Dit gebeurt door middel van een marktverkenning. De eerste resultaten van deze marktverkenning zijn nu beschikbaar.

Dienstverleners gaan een steeds grotere rol spelen bij de implementatie van de Omgevingswet. Onder andere om gemeenten te ontzorgen, om kennis en kunde over te brengen en voor het leveren van tijdelijk capaciteit aan gemeenten. De marktverkenning geeft informatie over welke adviesbureaus / dienstverleners hiervoor beschikbaar zijn.

Leeswijzer resultaten

Op het eerste tabblad van het overzicht vindt u een leeswijzer. Lees dit tabblad goed door. U kunt het overzicht met resultaten filteren op:

  1. Type dienstverlener 
  2. Aanbod diensten op de minimum eisen 
  3. Categorieën dienstverleners

Categorieën dienstverleners

Omdat de dienstverleners zeer verschillende diensten bieden is de marktverkenning onderverdeeld in zes categorieën:

  1. Ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie.
  2. Regelbeheer en gemeentebrede dienstverlening.
  3. Management, organisatie, processen & cultuur.
  4. Informatiemanagement & IT.
  5. Trainingen en opleidingen.
  6. Systemintegrator en implementatie van specifieke software.

Resultaten

De antwoorden op deze marktverkenning zijn beschikbaar op vng.nl. U kunt zien welke aanbieders er voor welke categorie zijn, wat hun visie op de veranderopgave van de Omgevingswet is en hun contactgegevens. Ook hebben de adviesbureaus / dienstverleners aangegeven bij welk van de acties uit de lijst ‘Minimale acties omgevingswet’ zij kunnen ondersteunen. Systemintegrators hebben aangegeven voor welke softwarepakketten zij welke (sub)implementatiediensten leveren. In de individuele overzichten kunt u per leverancier de beschrijving van hun subdiensten de capaciteit hiervoor in FTE en referenties bekijken.

Reactietermijn verlengd

De reactietermijn voor adviesbureaus / dienstverleners is verlengd tot en met 31 december 2020. De resultaten van de marktverkenning worden regelmatig geactualiseerd met nieuwe inzendingen van nieuwe en bestaande leveranciers.

Meer informatie