Inwoners en ondernemers met een initiatief sneller en beter van dienst zijn. Dat is een van de pijlers van de Omgevingswet. Hoe kunnen gemeenten de dienstverlening zo goed mogelijk inrichten?

Dat vraagt om innovatie van de dienstverlening: sneller, transparanter en altijd aansluitend op de leefwereld van burgers. Door innovatie van de dienstverlening gaan inwoners en ondernemers na de inwerkingtreding van de wet deze veranderingen ├ęcht merken.

Samen met gemeenten hebben we daarvoor de Serviceformules Omgevingswet ontwikkeld. Deze formules zijn gebaseerd op een groot klantreisonderzoek. Wat ervaart een initiatiefnemer als hij bij de gemeente komt?

Alles wat u nodig heeft, vindt u in de Toolkit invoering Dienstverlening.

Meer informatie

Heeft u vragen over dienstverlening en serviceformules of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met omgevingswet@vng.nl.