De serviceformules Omgevingswet zijn ontwikkeld aan de hand van klantreizen. De klantreis maakt inzichtelijk wat de knelpunten en cruciale momenten zijn in het dienstverleningsproces. Het klantonderzoek bracht in elf typen klanten in beeld: persona’s, elk met een specifiek soort situatie en verwachtingen van de dienstverlening.