Een belangrijk fundament voor de dienstverlening onder de Omgevingswet zijn de serviceformules. Een serviceformule geeft aan welke dienstverlening burgers en ondernemers ontvangen.

We onderscheiden vijf Serviceformules:

Snelserviceformule
De snelserviceformule zorgt ervoor dat inwoners bij eenvoudige verbouwingen in en om het huis binnen een kwartier weten of er gebouwd mag worden met of zonder vergunning. Als er een vergunning nodig is, gaat de aanvraag simpel en snel.

Ontwerpformule
Dankzij de ontwerpformule kunnen initiatiefnemers terecht bij de gemeente als één loket voor alle services. De overheid denkt mee in een nieuw integraal voortraject met participatie . Daarna ontvangt de initiatiefnemer binnen acht weken een omgevingsvergunning.

Ontwikkelformule 
De ontwikkelformule is van toepassing bij gebiedsontwikkeling of het maken van een visie. Alle betrokkenen hebben invloed op het proces en het resultaat.

Toezichtformule 
De toezichtformule richt zich op de belanghebbenden. Er verandert iets in de leefomgeving, de belanghebbende wordt geattendeerd op elke wijziging, kan meedenken en bezwaar maken.

Beheerformule
Onder de Omgevingswet maken we geen gebruik van de Beheerformule.

Downloads

Voor meer informatie over de Serviceformules:

Bent u geïnteresseerd in de serviceformules die zich niet richten op de Omgevingswet? Klik dan hier.